Додати новий коментар

Каталог освітніг послуг

Українська

Кафедра Електронних апаратів надає наступні освітні послуги за наступними спеціальностями:

Рівень БАКАЛАВР

1. Галузь знань:  17  "Електроніка та телекомунікації"
Спеціальність: 172  "Телекомунікації та радіотехніка"
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврский) рівень
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Освітня кваліфікація: бакалавр з телекомунікації та радіотехніки

2. Галузь знань:  16  "Хімічна та біоінженерія"
Спеціальність:  163  "Біомедична інженерія"
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврский) рівень
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Освітня кваліфікація: бакалавр з біомедичної  інженерії

Рівень МАГІСТР

3.Галузь знань:  17  "Електроніка та телекомунікації"
Спеціальність: 172  "Телекомунікації та радіотехніка"
Спеціалізація: "Біотехнічні та медичні апарати і системи"
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти: магістр
Освітня кваліфікація: магістр з телекомунікації та радіотехніки

4. Галузь знань:  16  "Хімічна та біоінженерія"
Спеціальність:  163  "Біомедична інженерія"
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти: магістр
Освітня кваліфікація: магістр з біомедичної  інженерії

Переглянути більш детально>>>