Абітурієнту

Підготовка фахівця відбувається за освітньо-кваліфікаційним рівнем:
6.050903 "Телекомунікації"
освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр
6.050902 "Радіоелектронні апарати"
освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр
7.05090201 "Радіоелектронні апарати та засоби"
освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст
7.05090204 "Біотехнічні  та медичні апарати і системи"
освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст
8.05090204 "Біотехнічні  та медичні апарати і системи"
освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ ТА ЗАСОБИ
Інженер даної спеціальності працює з надсучасною радіоелектронною апаратурою, розробляє її конструкцію, володіє сучасними методами комп'ютерного проектування, організації виробництва, регулювання і ремонту апаратів та їх експлуатації, також значна увага приділяється синтезу та аналізу радіоелектронної апаратури широкого призначення, підвищенню її надійності та якості, захисту інформації, вивченню матеріалознавства та механіки, що є невід’ємним під час проектування апаратури.
Фахівці спеціальності "Радіоелектронні апарати та засоби" конструюють техніку різного призначення, розробляють і професійно експлуатують програмне забезпечення інформаційно-вимірювальних мікропроцесорних систем, опрацьовують схемотехніку складних промислових і побутових приладів, ведуть теоретичні, системні та прикладні дослідження в галузі виробництва електронних засобів, використання нових фізичних ефектів і явищ, професійно застосовують комп’ютерну техніку у власній інженерній діяльності, на виробництві, офісі.

БІОТЕХНІЧНІ ТА МЕДИЧНІ АПАРАТИ І СИСТЕМИ
Випускники спеціальності «Біотехнічні та медичні апарати і системи» матимуть можливість досліджувати, проектувати, виготовляти, обслуговувати та ремонтувати сучасну комп’ютеризовану радіоелектронну медичну та біотехнічну апаратуру для діагностики, лікування та реабілітації; освоювати сучасні тенденції та підходи у медицині, біотехнологіях та інтелектуальних технологіях; широко використовувати різноманітні інтегральні схеми, пристрої оптоелектроніки, комп’ютерні методи проектування багатофункціональних медичних систем; розробляти сучасні лікувально-діагностичні комплекси і спеціальні біомедичні прилади, що необхідні для експрес-діагностування та терапії при лікуванні захворювань людини.
Подальший творчий розвиток фахівця може бути здійсненим у галузі науки і техніки, яка досліджує проблеми, пов'язані зі створенням нових та удосконаленням наявних біомедичних приладів, пристроїв і систем, які використовують різноманітні фізичні явища, поля та випромінювання, їх взаємодію з біологічними системами на макро- і мікрорівні. За результатами досліджень можливий захист дисертаційза науковою спеціальністю 05.11.17 - Біологічні та медичні прилади і системи

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
Метою навчання
 студентів є набуття теоретичних і практичних знань у галузі телекомунікацій та зв’язку, одержання професійних навичок і умінь технічного обслуговування і експлуатації сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж, до яких належать системи стільникового зв'язку, супутникового зв'язку, радіомовлення та телевізійного мовлення, включаючи ефірне та кабельне мовлення, найсучасніші цифрові телекомунікаційні системи (оптоволоконний зв'язок, мережі Internet, IP-телебачення та ін.).
Завдяки співробітництву з організаціями та компаніями в університеті вдалося створити цілий комплекс лабораторій для забезпечення практичних і лабораторних занять, які дозволяють реалізувати системний підхід до вивчення існуючих та перспективних інформаційно-телекомунікаційних технологій з урахування еволюції їх розвитку.
 

 счетчик посещений