Абітурієнту

Підготовка фахівця відбувається за освітніми рівнями :
171 "Електроніка"
освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр
172 "Телекомунікації та радіотехніка"
освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

172 "Телекомунікації та радіотехніка"
освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

172 "Біомедична інженерія"
освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

ЕЛЕКТРОНІКА (технологія, обладнання та виробництво електронної техніки)
Кваліфікація в дипломі: бакалавр з електроніки
Випускники даної спеціальності можуть працювати за наступними посадами:
майстер з ремонту приладів і апаратури; технік-конструктор; технік-технолог; технік-програміст; технік-радіооператор; диспетчер електрозв’язку; технік електрозв’язку; оператор медичного обладнання; інспектор електрозв’язку;    оператор радіочастотного контролю; інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організа-ційних питань електрозв’язку

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА
Інженер даної спеціальності працює з надсучасною радіоелектронною апаратурою, розробляє її конструкцію, володіє сучасними методами комп'ютерного проектування, організації виробництва, регулювання і ремонту апаратів та їх експлуатації, також значна увага приділяється синтезу та аналізу радіоелектронної апаратури широкого призначення, підвищенню її надійності та якості, захисту інформації, вивченню матеріалознавства та механіки, що є невід’ємним під час проектування апаратури.
Фахівці спеціальності "Телекомунікації та радіотехніка" конструюють техніку різного призначення, розробляють і професійно експлуатують програмне забезпечення інформаційно-вимірювальних мікропроцесорних систем, опрацьовують схемотехніку складних промислових і побутових приладів, ведуть теоретичні, системні та прикладні дослідження в галузі виробництва електронних засобів, використання нових фізичних ефектів і явищ, професійно застосовують комп’ютерну техніку у власній інженерній діяльності, на виробництві, офісі.

БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
Випускники спеціальності «Біомедична інженерія» матимуть можливість досліджувати, проектувати, виготовляти, обслуговувати та ремонтувати сучасну комп’ютеризовану радіоелектронну медичну та біотехнічну апаратуру для діагностики, лікування та реабілітації; освоювати сучасні тенденції та підходи у медицині, біотехнологіях та інтелектуальних технологіях; широко використовувати різноманітні інтегральні схеми, пристрої оптоелектроніки, комп’ютерні методи проектування багатофункціональних медичних систем; розробляти сучасні лікувально-діагностичні комплекси і спеціальні біомедичні прилади, що необхідні для експрес-діагностування та терапії при лікуванні захворювань людини.
Подальший творчий розвиток фахівця може бути здійсненим у галузі науки і техніки, яка досліджує проблеми, пов'язані зі створенням нових та удосконаленням наявних біомедичних приладів, пристроїв і систем, які використовують різноманітні фізичні явища, поля та випромінювання, їх взаємодію з біологічними системами на макро- і мікрорівні.

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
Метою навчання
 студентів є набуття теоретичних і практичних знань у галузі телекомунікацій та зв’язку, одержання професійних навичок і умінь технічного обслуговування і експлуатації сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж, до яких належать системи стільникового зв'язку, супутникового зв'язку, радіомовлення та телевізійного мовлення, включаючи ефірне та кабельне мовлення, найсучасніші цифрові телекомунікаційні системи (оптоволоконний зв'язок, мережі Internet, IP-телебачення та ін.).
Завдяки співробітництву з організаціями та компаніями в університеті вдалося створити цілий комплекс лабораторій для забезпечення практичних і лабораторних занять, які дозволяють реалізувати системний підхід до вивчення існуючих та перспективних інформаційно-телекомунікаційних технологій з урахування еволюції їх розвитку.
 

 счетчик посещений