Бакалавар

Кафедра виконує підготовку студентів напряму 6.050902 "Радіоелектронні апарати" та 6.050903 "Телекомунікації"

Навчальний план 6.050902 "Радіоелектронні апарати"

Титульний аркуш

Сторінка 1

Сторінка 2

Сторінка 3

Навчальний план 6.050903 "Телекомунікації"

Титульний аркуш

Сторінка 1

Сторінка 2

Сторінка 3