Дисципліни

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ 

Спеціальність 172  "Телекомунікації та радіотехніка"
спеціалізація "БІОТЕХНІЧНІ ТА МЕДИЧНІ АПАРАТИ І СИСТЕМИ"

освітній ступінь – магістр

 1. Вимірювально-моніторінгові комплекси в медицині
 2. Апаратура біомедичних досліджень
 3. Експлуатація біомедичноi апаратури
 4. Інноваційні підходи в технічному забеспечені лікувальних технологій
 5. Комп'ютерне  моделювання радiоелектронних пристроїв
 6. Комп'ютерне моделювання біомедичних РЕА
 7. Конструювання та технологiя електронної бiомедичноi апаратури
 8. Менеджмент та маркетинг в радiоелектроніцi
 9. Методи та апратура обробки біосигналів
 10. Оптимізація проектування радіоелектронних пристроїв
 11. Основи наукових досліджень
 12. Основи телебачення та телевiзiйних систем
 13. Патентознавство і авторське право
 14. Технiка експериментальних дослiджень
 15. Технiко-економiчне обгрунтування інженерних рiшень
 16. Технікометодичне забеспечення лікувально-діагностичних процесів
 17. Технології лабораторних досліджень біосубстратів