Дисципліни

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ 

Спеціальність 6.050902 "РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ"
освітній ступінь – бакалавр

 1. Виробництво електронних апаратів
 2. Допуски та посадки деталей РЕА
 3. Електронні прилади
 4. Елементна база електронних апаратів
 5. Конструкції пристроїв надвисоких частот
 6. Конструювання програм і мови програмування
 7. Курсова робота "Медична біологія"
 8. Курсова робота "Механічні пристрої ЕА
 9. Матеріалознавство радiоапаратуробудування
 10. Матеріали електронної апаратури
 11. Медична апаратура
 12. Медична біологія
 13. Медична термінологія
 14. Механічні пристрої ЕА
 15. Механічні пристрої РЕА
 16. Мікропроцесори в ЕА
 17. Надійність технічних систем і оцінка ризику
 18. Обчислювальна техніка та програмування (спец. роздiли)
 19. Оптоелектронні пристрої
 20. Основи біохімії та біофізики
 21. Основи економіки та організації виробництва ЕА
 22. Основи електродинамiки
 23. Основи метрології, взаємозамінюваності та стандартизації
 24. Основи мікроелектроніки
 25. Основи нормальної та патологічної фізіології
 26. Основи перетворення повідомлень та сигналів
 27. Основи проектування ЕА
 28. Основи радіоелектроніки
 29. Основи САПР ЕА
 30. Основи технології РЕ засобів
 31. ПНЧ та акустичні системи
 32. Пристрої запису та відтворення інформації
 33. Програмно-технічні засоби діагностики
 34. Радіотехнічні пристрої
 35. Рівняння матфізики в інженерно-технічних задачах радіоапаратобудування
 36. Системи охорони та сигналізації
 37. Системи та пристрої мобільного зв'язку
 38. Технічне забезпечення банківського обліку та аудиту
 39. Технологія деталей
 40. Фізико-теоретичні основи констр. ЕА
 41. Фізичні поля біологічних об'єктів
 42. Цифрова схемотехніка

Спеціальність 172  "

Телекомунікації та радіотехніка"
освітній ступінь – спеціаліст

 1. Автоматизація проектування ЕЗ
 2. Антенні пристрої
 3. Конструювання електронних засобів
 4. Менеджмент та маркетинг в радiоелектроніцi
 5. Оптимізація проектних рішень
 6. Сервісні та індикаторні пристрої ЕЗ
 7. Телевізійні та телекомунікаційні системи
 8. Техніко-економічне обгрунтування інженерних рішень
 9. Технічна діагностика, контроль та випробування ЕЗ
 10. Технологія та автоматизація виробництва ЕЗ
 11. Цифрові системи запису та відтворення ауді та відео сигналів

Спеціальність 172  "Телекомунікації та радіотехніка"
спеціалізація "БІОТЕХНІЧНІ ТА МЕДИЧНІ АПАРАТИ І СИСТЕМИ"

освітній ступінь – магістр

 1. Вимірювально-моніторінгові комплекси в медицині
 2. Апаратура біомедичних досліджень
 3. Експлуатація біомедичноi апаратури
 4. Інноваційні підходи в технічному забеспечені лікувальних технологій
 5. Комп'ютерне  моделювання радiоелектронних пристроїв
 6. Комп'ютерне моделювання біомедичних РЕА
 7. Конструювання та технологiя електронної бiомедичноi апаратури
 8. Менеджмент та маркетинг в радiоелектроніцi
 9. Методи та апратура обробки біосигналів
 10. Оптимізація проектування радіоелектронних пристроїв
 11. Основи наукових досліджень
 12. Основи телебачення та телевiзiйних систем
 13. Патентознавство і авторське право
 14. Технiка експериментальних дослiджень
 15. Технiко-економiчне обгрунтування інженерних рiшень
 16. Технікометодичне забеспечення лікувально-діагностичних процесів
 17. Технології лабораторних досліджень біосубстратів

Спеціальність 163 "Біомедична інженерія"
освітній ступінь – магістр

Спеціальність 172  "Телекомунікації та радіотехніка"
освітній ступінь – бакалавр

 

Інші спеціальності університету

 1. Економічне обгрунтування науково-технічних рішень
 2. Економіка і бізнес
 3. Електроніка та мікросхемотехніка
 4. Комп'ютерна електроніка
 5. Комп'ютерна схемотехніка
 6. Метрологія і вимірювання
 7. Основи маркетингу
 8. Основи метрології та електричних вимірів
 9. Основи метрології та електричних вимірювань
 10. Радіоелектроніка