ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів»

Пленарне засідання

03-05 листопада 2017 року відбулась – ХVІ Міжнародна  науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів»

   

Мета конференції. Обговорення сучасного стану аналізу сутності, властивостей та особливостей фізичних процесів, що відбуваються у складних технічних та біологічних об’єктах і системах,  і складають підгрунття для розробки технологій сучасної медичної і технічної діагностики, лікування, а також розробки та виробництва технічних пристроїв нової генерації.
     Для участі у конференції зареєструвались 214 учасників, серед яких 25 докторів наук та 65 кандидатів наук та доцентів. У роботі та організації конференції взяли участь представники Алжиру, Великобританії, Ізраїлю, Китаю, Німеччини, Росії, Франції, Польщі та України.
Видано збірник матеріалів конференції, до якого увійшло 98 публікацій, з них 12 англійською мовою.
    Пленарне зсідання конференції відбулося в конференц-залі університету. З привітанням до учасників виступив начальник науково-дослідної частини  Троцько Олег Валерійович та голова організаційного комітету Мосьпан Владислав Олександрович.
    У пленарному заданні заслухано доповіді директора Навчально-наукового інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління, д.т.н., проф. Чорного Олексія Петровича на тему «Оцінка стану та терміну експлуатації асинхронного двигуна на основі вимірювання зовнішнього магнітного поля»;  д.т.н., проф. кафедри «Електронні апарати» Луценка Ігора Анатолійовича на тему «Разработка метода верификации оценочных показателей предназначенных для принятия решений в управляемых системах»; к.ф.-м.н., доц., доцента кафедри «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» Чорноморського національного університету імені Петра Могили з м. Миколаїв Кубова Володимира Ілліча на тему «Корреляционные характериситики поля освещенности и скорости ветра по международной модели PV-GIS». В якості стендової доповіді на пленарному засіданні представлена сучасна інноваційна розробка представника міжнародної компанії  «AEROSPACE & ROK, INOVATIONS LTD» Роберта О’ Кіфа «THE WORM».
    Робота конференції проходила за наступними напрямами:
    – Методи та засоби ґенерування, індикації та визначення параметрів фізичних полів технічних і біологічних об’єктів (голова д.т.н., проф. Невлюдов І.Ш. ) – заслухано 20 доповідей;
    – Біотехнологія та здоров’я людини (голова д.б.н., проф. Никифоров В.В.) –заслухано 15 доповідей;
    – Біологічні та медичні прилади і системи (голова д.ф.-м.н., проф. Бих А.І. ) – заслухано 21 доповідь;
    – Електроніка та телекомунікації (голова д.т.н., проф. Заіка В.Ф.) – заслухано 14 доповідей;
    – Моделювання цільових операцій у технічних і біологічних системах та об’єктах (голова д.т.н., проф. Луценко І.А. ) – заслухано 23  доповіді;
    – Екологічна безпека технічних і біологічних об’єктів та енергоінформаційні аспекти біохімії води (голова д.т.н., проф. Артамонов В.В.) – заслухано 1  доповідь;
    – Історія та проблеми сучасної вищої освіти (голова академік АПН, д.т.н., проф. Зіньковський Ю.Ф. ) – заслухано 4  доповіді.
    Секційні засідання проводилися за програмою конференції третього та четвертого листопада. Також, за програмою конференції працювала виїзна секція, засідання якої проходили АРЄ у п’ятизірковому готелі. У роботі виїзної секції взяли участь 11 осіб.
    Конференція пройшла у творчій обстановці. У результаті плідної роботи учасники відмітили продуктивність та високий рівень її проведення. Рекомендувано провести наступну ХVІІ-у міжнародну конференцію за тією ж назвою у листопаді 2018 р.

Українська

Додати новий коментар