ХVIII Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів»

01-03 листопада 2019 року відбулась – ХVIII Міжнародна  науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів»

Мета конференції. Обговорення сучасного стану аналізу сутності, властивостей та особливостей фізичних процесів, що відбуваються у складних технічних та біологічних об’єктах і системах,  і складають підгрунття для розробки технологій сучасної медичної і технічної діагностики, лікування, а також розробки та виробництва технічних пристроїв нової генерації.

Для участі у конференції зареєструвались 165 учасників, серед яких 31 докторів наук та 86 кандидатів наук та доцентів. У роботі та організації конференції взяли участь представники Алжиру, Великобританії, Ізраїлю, Китаю,  Росії, Франції, Польщі, Канади, Німеччини, Саудівської Аравії та України.

Видано збірник матеріалів конференції, до якого увійшло 82 публікації, з них 8 англійською мовою.

Пленарне зсідання конференції відбулося в конференц-залі університету. З привітанням до учасників виступили: Перший проректор КрНУ Никифоров Володимир Валентинович,  начальник науково-дослідної частини  Троцько Олег Валерійович та голова організаційного комітету Мосьпан Владислав Олександрович

У пленарному заданні заслухано доповіді д.т.н., проф., професора кафедри «Автоматизації  та інформаційних систем» Шевченка Ігоря Васильовича на тему «МЕТОД ДИНАМИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»; к.т.н., доцент кафедри «Електронних апаратів» КрНУ Кухаренка Дмитра Володимировича на тему «КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ»; директора Навчально-наукового інституту механіки та транспорту, д.т.н., професора Воробйова Віктора Васильовича та аспіранта КрНУ Кіпіна М.М.  на тему «РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ КЛЕТЕЙ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ».

Робота конференції проходила за наступними напрямами:

– Методи та засоби ґенерування, індикації та визначення параметрів фізичних полів технічних і біологічних об’єктів (голова д.т.н., проф. Невлюдов І.Ш. ) – заслухано 20 доповідей;

– Біотехнологія та здоров’я людини (голова д.б.н., проф. Никифоров В.В.) –

заслухано 11 доповідей;

– Біологічні та медичні прилади і системи (голова д.т.н., проф. Аврунін О.Г.) – заслухано 20 доповідей;

– Електроніка та телекомунікації (голова д.т.н., проф. Заїка В.Ф.) – заслухано 9 доповідей;

– Математичне моделювання та інформаційні технології (голова д.т.н., проф. Ляшенко В.П.) – заслухано 9 доповідей;

 

– Моделювання цільових операцій у технічних і біологічних системах та об’єктах (голова д.т.н., проф. Луценко І.А. ) – заслухано 10  доповідей;

– Історія та проблеми сучасної вищої освіти (голова академік АПН, д.т.н., проф. Зіньковський Ю.Ф. ) – заслухано 3  доповіді.

Секційні засідання проводилися за програмою конференції другого та третього листопаду.

Конференція пройшла у творчій обстановці. У результаті плідної роботи учасники відмітили продуктивність та високий рівень її проведення. Рекомендувано провести наступну ХІХ-у міжнародну конференцію за тією ж назвою у листопаді 2020 р.