Історія

Кафедра «Електронні апарати» була створена наказом ректора КДПІ № 84-1 від 26 травня 1999 р. Завідувачем кафедри був призначений кандидат технічних наук, доцент Мосьпан Владислав Олександрович. Створення кафедри було зумовлено необхідністю забезпечення підготовки фахівців за напрямом 0910 – «Електронні апарати». Нова кафедра була зорієнтована на найсучасніші освітні технології та базувалась на багаторічному досвіді роботи однієї з найстаріших кафедр інституту, кафедри «Електротехніки та електроніки». Саме вона стала базою для формування всіх кафедр електротехнічного та комп’ютерного спрямування, які пізніше були об’єднані в Інститут електромеханіки, енергозбереження та комп’ютерних технологій і факультет електроніки та комп’ютерної інженерії.
На момент створення кафедра «Електронні апарати» мала найпотужніший в університеті науково-педагогічний склад. На ній працювали доктори іфізико-математичних наук, професори Єлізаров О.І. та Богобоящий В.В., доктор технічних наук, професор Андрусенко О.М., к.т.н., професор Маслов В.Є., к.т.н., доценти Мосьпан В.О., Мичковський Ю.Г., Некрасов В.О., Некрасов А.В., Стрижак В.Д., Білий П.М., Солонар Д.П., Пивоваров М.М., Смирницький Б.В., Решетняк В.І., канд. мед. наук, доценти Негрій О.І., Ємченко В.І. Був сформований прогресивний дієздатний творчий колектив однодумців, де разом із знаними науковцями успішно і плідно працювала талановита молодь і досвічені фахівці з відповідних галузей науки і техніки. Це старші викладачі Бездєнєжних І.Б., Лугова О.В., Міхальчук В.І., Міхальчук О.П., Шевченко С.В., Саньков С.В., Сніщенко Р.Г., Ткаченко С.В., Фомовський Ф.В., Якимець С.М., Яні С.В., асистенти Ардашов С.А., Заблоцька Т.Ю., Фомовська О.В., Постіл І.І.
У непростих умовах економічних негараздів, перебудови системи вищої освіти зусиллями цих людей була розв’язана складна задача – одержані державні ліцензії та акредитаційні сертифікати на проведення освітньої діяльності за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр – напряму 0910 – «Електронні апарати» в обсязі 105 осіб, спеціаліст – за спеціальностями: 7.091001 – «Виробництво електронних засобів» за спеціалізацією «Електронні апарати банківських систем та засоби захисту інформації» – 25 осіб (куратор спеціальності старш. викладач Сніщенко Р.Г.), 7.091002 – «Біотехнічні та медичні апарати і системи» – 50 осіб (куратор спеціальності канд. мед. наук, доцент Негрій О.І.), 7.091003 – «Електронна побутова апаратура» – 25 осіб (куратор спеціальності старш. викладач Фомовський Ф.В.), магістр – за спеціальністю 8.091002 – «Біотехнічні та медичні апарати і системи» – 5 осіб (куратор спеціальності канд. мед. наук., доцент Негрій О.І.). Кафедрою була забезпечена якісна підготовка фахівців за всіма зазначеними рівнями і напрямами, що підтверджено оцінками державних екзаменаційних комісій і відгуками підприємств і установ як на теренах України, так і за її межами, де успішно працюють наші випускники.
Становлення нового напряму підготовки потребувало надзвичайних зусиль від кожного учасника цього процесу і в методичній, і в науковій, і в організаційній роботі. Достатньо нагадати, що кількість навчальних дисциплін, які викладалися кафедрою, за окремі роки перевищувала 80, а кожна з них вимагала відповідного якісного методичного, наукового і матеріального забезпечення. І у розв’язанні цих проблем значну роль відіграли зв’язки кафедри з провідними навчальними закладами, промисловими підприємствами та установами. Плідні творчі зв’язки встановилися із кафедрою конструювання і виробництва радіоелектронної апаратури НТУУ КПІ (зав. каф. академік Зіньковський Ю.Ф.), кафедрами біотехнічної та медичної апаратури (зав. каф. д-р фіз.-мат. наук Бих А.І.) та автоматизації проектування радіоелектронної апаратури (зав. каф. д-р техн. наук Невлюдов І.Ш.) Харківського національного університету радіоелектроніки та іншими навчальними закладами України, що здійснюють підготовку фахівців за напрямом 0910 – Електронні апарати. Значну роль у формуванні матеріально-технічної бази кафедри відіграли і продовжують відігравати лікувальні заклади Кременчука, завод ВАТ «Олімп» м. Світловодськ, ПТК «Візит», Кременчуцьке відділення Приватбанку та інші підприємства й установи реґіону, які допомагають обладнати спеціалізовані лабораторії кафедри необхідним устаткуванням, і є основними працедавцями для випускників.
Ефективна підготовка фахівців потребує від кожного викладача постійного наукового зростання та вдосконалення. Кафедрою проводяться наукові дослідження з напряму “Методи і засоби генерації, індикації та визначення параметрів фізичних процесів і полів технічних та біологічних об’єктів”. За ініціативою д-р фіз.-мат. наук, професора Богобоящого В.В., починаючи з 2001 р., щорічно у листопаді проводиться Всеукраїнська науково-технічна конференція «Фізичні процеси і поля технічних та біологічних об’єктів», яка знайшла підтримку і визнання серед науковців нашої держави та за її межами. Викладачами та докторантами кафедри за часи її існування підготовлені та захищені три докторські дисертації (проф. Андрусенко О.М., проф. Богобоящий В.В., проф. Гученко М.І.), аспірантами та здобувачами – п’ять кандидатських дисертацій (доц. Білий П.М., доц. Мосьпан В.О., доц. Міхальчук В.І., доц. Юрко О.О., доц. Фомовська О.В.).
Головним здобутком та гордістю кафедри є її вихованці – бакалаври, інженери, маґістри. Починаючи з 2000 р., кафедрою підготовлені 631 спеціаліст (інженер) та 26 маґістрів. Серед них дипломи з відзнакою одержали 111 інженерів, 21 маґістр.
Студенти кафедри гідно виступають у другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Електронні апарати», які щорічно проходять у Харкові. Команда у складі В. Мельниченка, Р. Копила, П. Алєксєєва посіла ІІІ загальнокомандне місце 2008 р. А студент Левадній В.В. 2009 р. виборов ІІІ місце в особистому заліку. Найкращі випускники (Ардашов С.А., Гладкий В.В., Григоренко В.Ю., Кухаренко Д.В.) успішно працюють на рідній кафедрі, забезпечуючи такий необхідний для колективу зв’язок поколінь, що є запорукою його сталого розвитку та вдосконалення. Отже, історія не закінчується– попереду багато планів, завдань, проблем та їх, поза всяким сумнівом, успішне подолання.