Каталог освітніг послуг

Кафедра Електронних апаратів надає освітні послуги:

Рівень БАКАЛАВР

1. Галузь знань:  17  "Електроніка та телекомунікації"
Спеціальність: 171  "Електроніка"
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Освітня кваліфікація: бакалавр з електроніки

Переглянути більш детально>>>
Освітньо-професіна програма  <<ПЕРЕГЛЯНУТИ>>

2. Галузь знань:  17  "Електроніка та телекомунікації"
Спеціальність: 172  "Телекомунікації та радіотехніка"
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Освітня кваліфікація: бакалавр з телекомунікації та радіотехніки

Переглянути більш детально>>>
Освітньо-професіна програма  <<ПЕРЕГЛЯНУТИ>>

3. Галузь знань:  16  "Хімічна та біоінженерія"
Спеціальність:  163  "Біомедична інженерія"
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Освітня кваліфікація: бакалавр з біомедичної  інженерії

Переглянути більш детально>>>
Освітньо-професіна програма  <<ПЕРЕГЛЯНУТИ>>

Рівень МАГІСТР

4. Галузь знань:  17  "Електроніка та телекомунікації"
Спеціальність: 172  "Телекомунікації та радіотехніка"
Освітньо-професійна програма: "Біотехнічні та медичні апарати і системи"
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти: магістр
Освітня кваліфікація: магістр з телекомунікації та радіотехніки

Переглянути більш детально>>>
Освітньо-професіна програма  <<ПЕРЕГЛЯНУТИ>>

 

5. Галузь знань:  16  "Хімічна та біоінженерія"
Спеціальність:  163  "Біомедична інженерія"
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти: магістр
Освітня кваліфікація: магістр з біомедичної  інженерії

Переглянути більш детально>>>
 Освітньо-професіна програма  <<ПЕРЕГЛЯНУТИ>>