Магістр

Кафедра виконує підготовку магістрів спеціальності  8.05090204 "Біотехнічні та медичні апарати і системи"

Навчальний план 8.05090204 "Біотехнічні та медичні апарати і системи"

Титульний аркуш

Сторінка 1

Сторінка 2