НДР

Звіт про науково-дослідну роботу «Методи та засоби генерування, індикації та визначення параметрів фізичних полів технічних та біологічних об’єктів», що виконується на кафедрі електронних апаратів за 2013–2014 н.р.

У руслі тематики «Методи та засоби генерування, індикації та визначення параметрів фізичних полів технічних та біологічних об’єктів» було виконано декілька наукових робіт.
Робота «Моделювання роботи серця на основі ЕКГ сигналу» присвячена вирішенню актуальної проблеми аналітичного описання спектральної щільності електрокардіосигалу на основі перерахунку несиметричних Гаусових імпульсів з часового ряду.
Робота «Розробка моделі церебрального кровообігу людини на підставі електронних аналогій» присвячена створенню математичної моделі системи кровообігу людини, заснованої на аналогії з електричними колами, для опису процесів церебрального кровообігу.
Робота «Установлення механізмів підвищення деградаційної стійкості кристалів напівізолюючого GaAs, Si» присвячена розробленню технологій покращання деградаційної стійкості кристалів напівізолюючого арсеніду галію, кремнієвих наноструктур і сонячних модулів на основі кремнієвих сонячних елементів.
Робота «Розроблення фізичної моделі механізмів деструкції, руйнування та струминного масопереносу» присвячена розробленню технології різання листових композитних матеріалів лазерно-струминним методом і оптично-променевими системами.абота «Современное состояние теории и практики процессов изгиба тонкостенных заготовок и способы интенсификации процессов листовой штамповки» посвящена снижению материальных затрат на оборудование и инструмент, повышение эффективности технологических процессов формоизменения листовых деталей с элементами жесткости на основе разработки новых способов гибки и расширению технологических возможностей кромкогибочного оборудования.

Файл 1 2014 р.

Файл 2 2014 р.

Файл 3 2013 р.

Файл 4 2013 р.

Файл 5 2013 р.