Працевлаштування

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Створення сучасних широкосмугових мультисервісних транспортних мереж на базі Internet-протоколів; розвиток широкосмугового абонентського доступу; розвиток та оптимізація телекомунікаційної інфраструктури мережі Інтернет; прискорене запровадження радіотехнологій мобільного зв'язку; забезпечення розвитку мереж загального користування (насамперед телефонної мережі) та мереж мобільного телефонного зв'язку шляхом переходу до мереж наступних поколінь з взаємопроникненням інформаційних, мультимедійних, телекомунікаційних та комп'ютерних технологій і послуг є об’єктом професійної діяльності фахівців за напрямом підготовки 6.050903 "Телекомунікації".

Основні сфери їх діяльності:

  • захист інформації у спеціальних інформаційно-комунікаційних системах та мережах;
  • проектно-дослідницька діяльність у сфері технічної експлуатації телекомунікаційних систем;
  • теорія та практики побудови сучасних інформаційно-комунікаційних систем;
  • розробка методик та стандартів експлуатації телекомунікаційних систем та мереж.

Випускники напряму «Телекомунікації» працюють в наступних галузях:

  • організація та керування проектною діяльністю, аналіз і планування потоків інформації;
  • експлуатація телекомунікаційних мереж та мережного обладнання;
  • розробка та налагодження системного програмного забезпечення;
  • контроль і діагностика протоколів, інтерфейсів і стиків телекомунікаційних мереж та систем зв’язку.

Також випускники можуть виконувати  проектування та забезпечення роботи телекомунікаційних мереж передавання інформації; працювати з базами даних, програмувати прикладні процеси телекомунікацій, створювати та обробляти інформаційні ресурси, здійснювати адміністрування мереж; застосовувати інформаційно-програмні технології, які забезпечують функціонування, управління, захист інформації та контроль телекомунікаційних мереж: дротових (цифрові системи передавання по металевим та оптичним кабелям), бездротових (стільникових, радіорелейних, супутникових).
Більшість випускників працює на підприємствах Державного комітету зв'язку та інформатизації України, інших міністерств та відомств або на підприємствах недержавної форми власності за фахом, телекомунікаційних операторів та фірм "Укртелеком", "Link", "Київстар GSM", "Датагруп", тощо.
Під час навчання студенти вивчають антенно-фідерні системи в електрозв'язку, електроживлення систем зв`язку, захист інформації в телекомунікаційних системах, інструментальні засоби комп’ютерного моделювання, кінцеві пристрої абонентського доступу, комп`ютерні мережі та інтернет, мережні технології, метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю, моделі та методи обробки сигналів в електрозв'язку, напрямні системи електричного та оптичного зв'язку, обчислювальна техніка та мікропроцесори, основи схемотехніки, основи телебачення та радіомовлення, системи комутації та розподілу інформації, системи мобільного зв'язку, системи передачі даних, системне програмне забезпечення, сучасні технології систем телекомунікацій, телекомунікаційні  системи передачі, телекомунікаційні  та інформаційні мережі, теорія електричних кіл та сигналів, теорія електрозв`язку, теорія масового обслуговування, теорія оптичного зв'язку, технічна електродинаміка, технічне обслуговування телекомунікаційних систем і мереж, цифрова обробка сигналів.