Результати анкетування

Анкетування здобувачів

Анкета студента щодо якості освітньої програми (Анкета 1)
Анкета здобувача вищої освіти (Анкета 2)
Анкета з питань академічної доброчесності для студента (Анкета 3)
Анкета "Якість навчального курсу (дисципліни)" (Анкета 7)
Анкета "Викладач очима студента" (Анкета 8)
Анкета з питань запобігання корупції для студента (Анкета 9)
Анкета студента щодо якості дистанційного навчання (Анкета 10)

Результати анкетування здобувачів

Результати анкетування щодо якості освітньої програми
(Звіт з анкетування)
Результати анкетування здобувача вищої освіти
(Звіт з анкетування)
Результати анкетування з питань академічної доброчесності для студента
(Звіт з анкетування)
Результати анкетування "Якість навчального курсу (дисципліни)"
(Звіт з анкетування)
Результати анкетування "Викладач очима студента"
(Звіт з анкетування)
Результати анкетування з питань запобігання корупції для студента
(Звіт з анкетування)
Результати анкетування щодо якості дистанційного навчання
(Звіт з анкетування)

Електронне анкетування (сайт університету  http://quest.kdu.edu.ua/index.php)