Склад кафедри

 

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОННИХ АПАРАТІВ

Завідувач кафедри Фомовська Олена Владиславівна, кандидат технічних наук, доцент.

Викладацький склад

Прізвище,ім`я та побатькові Наукова ступінь і зв. Посада Лекційні курси, що викладає
   
Фомовська Олена Владиславівна кандидат технічних наук, доцент доцент, завідувач кафедри

Матерiалознавство радiоапаратуробудування
Технологія виробництва ЕЗ
Технічна діагностика, контроль та випробування ЕЗ
Технологія виробництва біомедичних приладів, апаратів і комплексів
Технологія деталей
Технологія та автоматизація виробництва ЕЗ
Матеріали та компоненти радіоелектронних засобів
Основи технології РЕ засобів
Фізика

Мосьпан Владислав Олександрович кандидат технічних наук, доцент доцент, декан факультету ЕКІ Основи радіоелектроніки
Конструювання та технологiя електронної бiомедичноi апаратури
Автоматизація проектування медичних систем на ПЛІС
Роботизовані медичні системи
Луценко Ігор Анатолійович доктор технічних наук, професор професор

Основи наукових досліджень
Електродинаміка та поширення радіохвиль
Інтелектуальні засоби вимірювань
Основи електродинамiки

Антонова Олена Іванівна кандидат біологічних наук, доцент доцент

Апаратура біомедичних досліджень
Медична біологія
Медична термінологія
Методи та засоби аналізу експериментальних даних
Основи біохімії та біофізики
Основи нормальної та патологічної фізіології
Фізичні поля біологічних об'єктів
Експлуатація біомедичноi апаратури
Технологія лабораторних досліджень біосубстратів

Мосьпан Денис Владиславович кандидат технічних наук, доцент доцент

Конструювання біомедичних приладів, апаратів і комплексів
Конструювання електронних засобів
Конструювання та технологiя електронної бiомедичноi апаратури
Основи оптоелектроніки та волоконнооптичні лінії зв'язку
Обчислювальна техніка та програмування (спец. роздiли)
Фізико-теоретичні основи конструювання РЕЗ
Фізико-теоретичні основи конструювання
Автоматизація проектування медичних систем на ПЛІС
Роботизовані медичні системи
Розробка медичних додатків для мобільних пристроїв
Системи комутації та розподілу інформації
 

Пінчук Юлія Борисівна кандидат економічних наук старший викладач

Технiко-економiчне обгрунтування інженерних рiшень
Основи економіки та організація виробництва ЕА

Фомовський Фелікс Володимирович кандидат технічних наук, доцент доцент

Допуски та посадки деталей РЕА
Елементна база електронних апаратів
Метрологія, стандартизація сертефікація та управління якістю
Механічні пристрої ЕА
Механічні пристрої телекомунікації та радіотехніки
Виробництво електронних апаратів
Інтелектуальні засоби вимірювань

Юрко Олексій Олексійович кандидат технічних наук, доцент доцент

Електроннi прилади
Методи та апратура обробки біосигналів
Методи та засоби аналізу зображень
Оптоелектронні пристрої
Основи перетворення повідомлень та сигналів
Основи радіоелектроніки
Основи телебачення та телевiзiйних систем
Основи теорії електронних кіл
Системи відображення медико-біологічної інформації
Фізика
Електронні прилади (компонентна база радіоелектроннох засобів)
Теорія керування в біомедичних системах

Кухаренко Дмитро Володимирович кандидат технічних наук, доцент доцент Медична фізика
Оптимізація проектування радіоелектронних пристроїв
Пристрої запису та відтворення інформації
Проектування біотехнічних систем
Радіотехнічні пристрої
Цифрові системи запису та відтворення
Вимірювально-моніторінгові комплекси в медицині
Електродинаміка та поширення радіохвиль
Засоби медичної імплантації
Інноваційні підходи в технічному забеспечені лікувальних технологій
Основи електродинамiки
Технікометодичне забеспечення лікувально-діагностичних процесів
Ардашов Сергій Андрійович   старший викладач

Основи мікроелектроніки
Основи телебачення та засоби телекомунікації
Основи телебачення та телевiзiйних систем
ПНЧ та акустичні системи
Персональні комп’ютери та оргтехнічні системи
Сервісні та індикаторні пристрої ЕЗ
Системи охорони та сигналізації
Системи та пристрої мобільного зв'язку
Телевізійні та телекомунікаційні системи

Гладкий Віктор Васильович   старший викладач

Антенні пристрої
Комп'ютерне  моделювання радiоелектронних пристроїв
Конструювання програм і мови програмування
Конструкції пристроїв надвисоких частот
Мікропроцесори в ЕА
Надійність технічних систем і оцінка ризику
Проектування візуального інтерфейсу

Міхальчук Оксана Павлівна   старший викладач

Автоматизація проектування електронних засобів
Медична фізика
Оптимізація проектних рішень
Оптимізація проектування радіоелектронних пристроїв
Основи проектування ЕА
Основи САПР ЕА

Постіл Інна Іванівна   старший викладач

Економіка та бізнес
Економічне обгрунтування науково-технічних рішень
Менеджмент та маркетинг в радiоелектроніцi
Технiко-економiчне обгрунтування інженерних рiшень

Саньков Сергій Володимирович   старший викладач

Комп'ютерна електроніка
Комп'ютерна схемотехніка
Цифрова схемотехніка
Патентознавство і авторське право

Григоренко Владислав Юрійович   старший викладач

Апаратура біомедичних досліджень
Медична апаратура
Методи та засоби аналізу експериментальних даних
Системи візуалізації та передачі зображень
Радіоелектроніка
Експлуатація біомедичноi апаратури
Основи теорії електронних кіл