Спеціальності

Підготовка фахівців відбувається за наступними спеціальностями:

Рівень БАКАЛАВР

1. Галузь знань:  17  "Електроніка та телекомунікації"
Спеціальність: 171  "Електроніка"
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврский) рівень
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Освітня кваліфікація: бакалавр з електроніки

2. Галузь знань:  17  "Електроніка та телекомунікації"
Спеціальність: 172  "Телекомунікації та радіотехніка"
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврский) рівень
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Освітня кваліфікація: бакалавр з телекомунікації та радіотехніки

Рівень МАГІСТР

3. Галузь знань:  17  "Електроніка та телекомунікації"
Спеціальність: 172  "Телекомунікації та радіотехніка"
Спеціалізація: "Біотехнічні та медичні апарати і системи"
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти: магістр
Освітня кваліфікація: магістр з телекомунікації та радіотехніки

4. Галузь знань:  16  "Хімічна та біоінженерія"
Спеціальність:  163  "Біомедична інженерія"
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти: магістр
Освітня кваліфікація: магістр з біомедичної  інженерії

БАКАЛАВР

 

Галузь знань:  17  "Електроніка та телекомунікації"
Спеціальність: 172  "Телекомунікації та радіотехніка"
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврский) рівень
Ступінь вищої освіти: бакалавр

Освітня кваліфікація: бакалавр з телекомунікації та радіотехніки
Кваліфікація в дипломі: бакалавр з телекомунікації та радіотехніки
Форма навчання: денна
Спеціальні вимоги до зарахування: немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного):   немає

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ:

Бакалавр спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» повинен проявляти знання та уміння при вирішенні задач професійної діяльності, пов’язаних з проектуванням (конструюванням), технологією виготовлення, дослідженням, випробуванням, монтажем та встановленням, обслуговуванням, відновленням та модернізацією електронних та радіоелектронних апаратів (пристроїв, засобів, комплексів, систем) різного призначення, зокрема, комп’ютерної техніки, телекомунікаційного та медичного обладнання.

Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС.

Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:

Нормативні навчальні дисципліни
гуманітарної і соціально-економічної  (19 кредитів ЄКТС);
математичної та природничо-наукової  (58,5  кредитів ЄКТС);
професійної   (71 кредит ЄКТС);

Вибіркові навчальні дисципліни
Професійно-орієнтовані  (48,5 кредитів ЄКТС);
варіант  А   ("Радіоелектронні апарати та засоби")
варіант  В   ("Біотехнічні та медичні апарати і системи")
варіант  С    ("Телекомунікації")

Вільного вибору студенту (26,5 кредитів ЄКТС);

Практична підготовка
технологічна лінійна та виробнича практики (9 кредитів ЄКТС);
виконання випускної роботи та атестація (16,5  кредитів ЄКТС);
які в сукупності забезпечують ступінь вищої освіти бакалавр

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Випускники програми володіють знаннями, необхідними для проектування (конструювання), розроблення технології  виготовлення, виробництва, монтажу, встановлення, обслуговування, ремонту, відновлення, модернізації, випробовування та дослідження радіоелектронної апаратури різного призначення, в тому числі апаратів інформаційних технологій.

Система задач діяльності випускника за освітній програмою:

"Біотехнічні та медичні апарати і системи"
Виробництво деталей електронного устаткування, виробництво медичного, хірургічного і ортопедичного устаткування, монтаж і налагоджування медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування, ремонт (спеціалізований) медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування, виробництво контрольно-вимірювальної апаратури

"Радіоелектронні апарати та засоби"
Розробка проектів та експлуатація нових видів деталей електронної, радіоелектронної техніки, технічного радіоконтролю, апаратури для запису та відтворення звуку та зображення, радіо- і супутникового зв’язку, систем захисту інформації та банківського устаткування.

"Телекомунікації"
Проектування мереж для передачі великих потоків інформації з великою швидкістю, вирішення задач маршрутизації цих потоків, забезпечування високої якості передачі даних, управління та  синхронізація мережі зв’язку в цілому і кожній її ланці зокрема, використовування цифрових систем і інтелектуальних комп’ютерних технологій

Вид діяльності випускника: проектно-конструкторська; організаційна; технічна; науково-дослідна; педагогічна

Об'єкт діяльності випускника:

"Біотехнічні та медичні апарати і системи"
Широкий спектр електронної, радіоелектронної техніки: ЕОМ, апаратури для запису та відтворення звуку та зображення,  здійснення технічного радіоконтролю, медичного, хірургічного  та ортопедичного устаткування, електродіагностичної апаратури, альфа, бета, гамма, рентгенівських трубок, панелей, пультів керування, електрокардіографів, ультразвукового діагностичного устаткування, сцинтиляційних сканерів, ядерних магнітних резонаторів, офтальмологічних приладів; апаратів, що використовують промені Х, екранів.

"Радіоелектронні апарати та засоби"
Широкий спектр електронної, радіоелектронної техніки: ЕОМ, апаратури для запису та відтворення звуку та зображення, апаратури для трансляції та ретрансляції передач, банківських апаратів та систем захисту об’єктів, електронної офісної техніки, засоби і споруди зв’язку усіх видів: каналів, станцій, апаратури, повітряних ліній та кабельних мереж, антен, забезпечення радіо- і супутникового зв’язку, здійснення технічного радіоконтролю.

"Телекомунікації"
Супутникове телебачення та зв’язок; радіолокація та радіонавігація; системи передачі та обробки інформації; провідні та мобільні електронні системи сигналізації та відеоспостереження; захист інформації в системах зв’язку; системи фіксованого та мобільного зв’язку; цифрове телебачення; апаратура студійних комплексів; техніка телебачення, системи діагностики та ремонту телекомунікаційних систем, інтелектуальні технології обміну інформацією

ПРОФЕСІЙНІ ПРОФІЛІ ВИПУСКНИКІВ З ПРИКЛАДАМИ:
Кваліфкація випускників дає змогу їм працювати на первинних посадах інженерів та техніків на підприємствах, які займаються виробництвом, ремонтом, обслуговуванням, дослідженням радіоелектронних апаратів різного призначення, зокрема, виконувати таку професійну роботу (за ДК 003:2010):

начальники (інші керівники) і майстри виробничих дільниць (підрозділів) в промисловості;
технічні спеціалісти в галузі електроніки та телекомунікацій;
техніки-програмісти;
електромеханіки електрозв'язку;
електромеханіки засобів радіо- та телебачення;
електромеханіки лінейних споруд зв'язку та абонентських пристроїв;
диспетчера електрозв'язку
техніки електрозв'язку
оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування
оператори медичного устаткування
оператори оптичного та електронного устаткування
оператори комп’ютерної техніки;
оператори радіо- та телекомунікаційного обладнання;
молодші спеціалісти в галузі освіти;

і може займати первинні посади:
майстер з ремонту приладів і апаратури;
технік-конструктор;
технік-технолог;
технік-програміст;
технік-радіооператор.
диспетчер електрозв'язку
технік електрозв'язку
оператор медичного обладнання
інспектор електрозв'язку
оператор радіочастотного контролю
інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку

ДОСТУП ДО ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ:
Бакалавр зі спеціальності  "Телекомунікації та радіотехніка"   може продовжити навчання в університеті на другий ступінь вищої освіти —  магістр, зі спеціальності 172  "Телекомунікації та радіотехніка"  за освітньою програмою  «Біотехнічні та медичні апарати і системи»

 

Галузь знань:  16  "Хімічна та біоінженерія"
Спеціальність:  163  "Біомедична інженерія"
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврский) рівень
Ступінь вищої освіти: бакалавр

Освітня кваліфікація: бакалавр з біомедичної  інженерії
Кваліфікація в дипломі: бакалавр з біомедичної інженерії
Форма навчання: денна
Спеціальні вимоги до зарахування: немає, зарахування проводиться на  загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального,неформального, неофіційного):   немає

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ:
Бакалавр спеціальності «Біомедична інженерія» повинен проявляти інженерно-технічні знання та уміння при вирішенні задач професійної діяльності, пов’язаних з створенням засобів і методів для  вдосконалення і дослідження природних і штучних біологічних об’єктів, техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій і технічних систем діагностики, лікування, реабілітації і профілактики захворювань людини,  а також програмного забезпечення та інформаційних технологій для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і  медицини.

Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС.

Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:

Нормативні навчальні дисципліни

 • гуманітарної і соціально-економічної  (19 кредитів ЄКТС);
 • математичної та природничо-наукової  (48,5  кредитів ЄКТС);
 • професійної   (42,5 кредит ЄКТС);

Вибіркові навчальні дисципліни

Професійно-орієнтовані  (81 кредитів ЄКТС);
Вільного вибору студенту (32,5 кредитів ЄКТС);

Практична підготовка

технологічна лінійна та виробнича практики (9 кредитів ЄКТС);
виконання випускної роботи та атестація (7,5  кредитів ЄКТС);
які в сукупності забезпечують ступінь вищої освіти бакалавр

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Випускники програми володіють знаннями, необхідними для проектування, розроблення технології  виготовлення, виробництва,  встановлення, відновлення, модернізації, випробовування та  інженерний супровід медичних технологій, пов’язаних з використанням технічних засобів і біоматеріалів в медицині, управління інженерною інфраструктурою та системою безпеки і якості лікувальних закладів.

Система задач діяльності випускника:
Це робота в галузі електронних засобів, сільському господарстві та екології, зокрема ветеринарія, селекція, екологічний моніторинг, санітарно-гігієнічний та екологічний контроль, служби рибнагляду, забезпечення сучасного ринку праці в області біометрії, фітнес-інженерії, косметології, систем ідентифікації особистості, пластичної хірургії, з місцем роботи у фітнес-клубах, косметичних салонах, тренажерних залах, цікава робота з оптимізацією режимів виробництва і розробки продуктів за принципами нанотехнологій з місцем роботи на підприємствах харчової промисловості.

Вид діяльності випускника: проектно-конструкторська; організаційна; технічна; науково-дослідна; педагогічна

Об'єкт діяльності випускника:
Фахівці з біомедичної інженерії успішно працюють у галузі медицини (медичні комп’ютерні пристрої і системи моніторингу, діагностики, терапії, хірургії, обробці даних, сигналів та зображення, моделювання органів, статистиці, телемедицини); у галузі охорони праці і рієлтерських послуг з місцем роботи у відділах охорони праці на виробництві, рієлтерських закладах; у галузі реабілітаційної інженерії (засоби догляду, тренажери, штучні органи) з місцем роботи у клініках, профілакторіях, центрах реабілітації.

ПРОФЕСІЙНІ ПРОФІЛІ ВИПУСКНИКІВ З ПРИКЛАДАМИ:
Кваліфкація випускників дає змогу їм працювати на первинних посадах інженерів та техніків на підприємствах, які займаються виробництвом, ремонтом, обслуговуванням, дослідженням радіоелектронних апаратів різного призначення, зокрема, виконувати таку професійну роботу (за ДК 003.2010)

 • фахівець з медичної фізики 
 • технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки 
 • технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки 
 • лаборанти та техніки, пов'язані з хімічними та фізичними дослідженнями 
 • лаборант (хімічні та фізичні дослідження) 
 • технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження) 
 • технік з метрології 
 • технік з налагоджування та випробувань 
 • технік з нормування праці 
 • оператор медичного устаткування 
 • технік з діагностичного устаткування 
 • технік-оператор електронного устаткування 
 • технік-оператор оптичного устаткування 
 • технік-технолог з виробництва оптичних і оптико-електронних приладів 
 • інспектор з охорони праці 
 • асистент біолога 
 • лаборант (біологічні дослідження) 
 • технік-лаборант (біологічні дослідження) 
 • інспектор з охорони природи 
 • лаборант (медицина) 
 • молодші спеціалісти в галузі освіти;

і може займати первинні посади:

 • майстер з ремонту приладів і апаратури;
 • технік-конструктор;
 • технік-технолог;
 • технік-програміст;
 • технік-радіооператор.
 • диспетчер електрозв'язку
 • технік електрозв'язку
 • оператор медичного обладнання
 • інспектор електрозв'язку
 • оператор радіочастотного контролю
 • інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питаньелектрозв'язку

ДОСТУП ДО ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ: Бакалавр зі спеціальності  "Біомедична інженерія"   може продовжити навчання в університеті на другий ступінь вищої освіти —  магістр, зі спеціальності 163  "Біомедична інженерія"